Εικόνες

Πρόσφατες προσθήκες:
2016-12-12
14:29

Tim Berners-Lee
28 Jun 1998

Conference "Internet, Web, What's next?" on 26 June 1998 at CERN : Tim Berners-Lee, inventor of the World-Wide Web and Director of the W3C, explains how the Web came to be and give his views on the future..


Picture number: CERN-GE-9806033


Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-12
14:29

At CERN in 1962
1962

In 1962, CERN hosted the 11th International Conference on High Energy Physics. [...]


Keyword: Nobel laureate
Picture number: CERN-HI-6206002


Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-12
14:29

High energy cosmic rays striking atoms at the top of the atmosphere give the rise to showers of particles striking the Earth's surface
Des rayons cosmiques de haute energie heurtent des atomes dans la haute atmosphere et donnent ainsi naissance a des gerbes de particules projetees sur la surface terrestre
10 May 1999
Picture number: CERN-DI-9905005


Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-12
14:29

The Twenty Member States of CERN (with dates of accession) on 1 June 1999
Jun 1999

CERN Member States..


Picture number: CERN-DI-9906028


Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-12
14:29

European Molecular Biology Conference
Jul 1969

In February, the Agreement establishing the European Molecular Biology Conference was signed at CERN. [...]


Picture number: CERN-HI-6902127


Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-12
14:29

The first CERN-built module of the barrel section of ATLAS's electromagnetic calorimeter
Premier module du tonneau du calorimètre electromagnétique d'ATLAS
10 Apr 2001

Behind the module, left to right Ralf Huber, Andreas Bies and Jorgen Beck Hansen. [...]


Picture number: CERN-EX-0104007


Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές
2016-12-12
14:29

ALEPH experiment: Candidate of Higgs boson production
Expérience ALEPH: Candidat de la production d'un boson Higgs
14 06 2000

Candidate for the associated production of the Higgs boson and Z boson. [...]


Keyword: LEP
Picture number: CERN-EX-0106015


Αναλυτική εγγραφή - Παρόμοιες εγγραφές