ატლანტიდის ფიქტიური მეცნიერების ინსტიტუტი 2 ჩანაწერია ნაპოვნი  ძიებას დასჭირდა 0.01 წამი. 
1.

High energy cosmic rays striking atoms at the top of the atmosphere give the rise to showers of particles striking the Earth's surface
Des rayons cosmiques de haute energie heurtent des atomes dans la haute atmosphere et donnent ainsi naissance a des gerbes de particules projetees sur la surface terrestre
10 May 1999
Picture number: CERN-DI-9905005

2.
Rio Macâe / Charles Darwin
April 14th, 1832.—Leaving Socêgo, we rode to another estate on the Rio Macâe, which was the last patch of cultivated ground in that direction. The estate was two and a half miles long, and the owner had forgotten how many broad. Virgin Forest Only a very small piece had been cleared, yet almost every acre was capable of yielding all the various rich productions of a tropical land [...]
Published in: Atlantis Times 03/2009

ვერ იპოვნეთ რასაც ეძებდით? სცადეთ თქვენი ძებნა სხვა სერვერებზე:
recid:5 ში Amazon
recid:5 ში CERN EDMS
recid:5 ში CERN Indico
recid:5 ში CERN Intranet
recid:5 ში CiteSeer
recid:5 ში Google Books
recid:5 ში Google Scholar
recid:5 ში Google Web
recid:5 ში IEC
recid:5 ში IHS
recid:5 ში INSPEC
recid:5 ში INSPIRE
recid:5 ში ISO
recid:5 ში KISS Books/Journals
recid:5 ში KISS Preprints
recid:5 ში NEBIS
recid:5 ში SLAC Library Catalog